Vip partnerstvo

  • Dostop do platforme Beep Boost za vse zaposlene v podjetju.
  • Udeležba na dogodku Beep Talk & Sounds za vse vodje v podjetju (2 x letno, prenosljivo).
  • Udeležba na online srečanjih Beep Focus za vse zaposlene v podjetju (6 x letno različna tematika).
  • Krepitev znamke dobrega delodajalca. 
  • So-ustvarjanje Beep Indexa – metrike, ki določa najvišje standarde na področju razvoja človeškega potenciala.

10.000,00